Toplovodni sistem ogrevanja

Toplovodni sistem ogrevanja

Toplovodni sistem ogrevanja je podoben zračnemu ogrevanju, le da je medij prenosa toplote voda. Kurišče je narejeno tako, da voda kroži neposredno ob obodu kamina in tako prevzema energijo sproščeno ob kurjenju. Vodo nato pošiljamo neposredno v ogrevalni sistem (visoko temperaturno gretje) ali v hranilnik toplote, od tam pa naprej v sistem. Slednja rešitev je primernejša v primerih kombinacije večih ogrevalnih virov (npr. sončni kolektorji, toplotna črpalka, plinska ali oljna peč) ter v primeru vgradnje toplovodnega sistema na polena, kjer je zaradi varnosti potrebno zagotoviti stalen odjem toplote. Takšna naprava oddaja le majhno količino toplote neposredno v prostor, kjer je vgrajena.

Na trgu je pestra ponudba centralnih peči (lokacija vgradnje: kurilnica), prosto stoječih peči in vodnih kaminov ter veliko možnosti kombinacije za podporno ogrevanje, kjer so vodni izmenjevalci vgrajeni v lončene peči, kamine in drugo.

Investicija v takšen sistem je smiselna takrat, ko bomo z napravo zagotavljali pretežni vir energije za ogrevanje.

Prednosti: transport toplote od telesa po celem objektu brez večjih toplotnih izgub, možnost zagotavljanja toplote izključno iz tega vira.
Slabosti: višja začetna investicija, odvisnost od elektrike.