Nasveti

Nasveti pred nakupom ustreznega kamina

Kamin je naložba v kakovostno bivanje, toploto in udobje. Energetsko vse bolj učinkovita gradnja, visoka izoliranost objektov, zrakotesnost in sodobne ogrevalne naprave zahtevajo od nas temeljit premislek in natančno načrtovanje, saj je samo tako rezultat na koncu takšen, kot smo si ga zamislili. Pravočasno in strokovno načrtovanje kamina je izjemnega pomena, prav tako kot ustrezna predpriprava potrebnih instalacij in pravilna izbira tipa kamina glede na način ogrevanja. Pri Kaminih Kočevar vam pri tem pomagamo tako, da bo kamin v sodobno energetsko urejeni hiši deloval smotrno in učinkovito.

V fazi gradnje hiše je potrebno predvideti ustrezen dimnik; premer je odvisen od modela kaminskega vložka in se običajno giblje med premerom 18 in 25 cm; dovod svežega zraka; sodobni kamini za gorenje porabljajo izključno dovod zunanjega zraka, s premerom med 12,5 in 15,0 cm; ustrezen tlak na mestu, kjer stoji kamin: biti mora okrepljen in izveden na način, da pod kaminom ni vgrajenega sistema talnega gretja in drugih instalacij.

Koraki pri načrtovanju

Na izbor kamina poglavitno vpliva tipa gradnje objekta, saj je zlasti v primeru pasivne ali nizkoenergijske gradnje s kontroliranim prezračevanjem nujno potreben izbor ustreznega kaminskega vložka. Ta naj bo opremljen z neposrednim dovodom zunanjega zraka v kurišče. Če se v objektu izvaja test zrakotesnosti, mora biti zrakotesen tudi kaminski vložek. Kamin s takšnim vložkom deluje nemoteno, tudi če je v hiši pod- ali nad-tlak in ne predstavlja elementa, ki bi povzročal izgube. V Kaminih Kočevar vam pomagamo pri izbiri zrakotesnih kurišč in kaminskih peči v okviru programa proizvajalca RUEGG, katerega izdelki nosijo certifikat zrakotesnosti.

Poleg ustreznega kurišča je pomembna tudi pravilna izbira kaminskega vložka glede na način ogrevanja in izvedba kaminske obloge, saj je pri sodobni gradnji zaradi minimalnih potreb po energiji treba poskrbeti, da se energija, ki jo proizvaja kamin, porabi optimalno in učinkovito, da ne prihaja do presežkov toplote. Pri tem ločimo med toploto, oddano preko sevanja, konvekcijsko toploto in toploto, ki je oddana na vodo.

Konvekcijska toplota se hitro in v najvišji moči prenaša v prostor. Prekomerno proizvedena toplota kamina tako pogosto povzroča pregrevanje prostora, kjer stoji kamin, in s tem neustrezne bivanjske pogoje. Nujna je porazdelitev prekomerno oddane toplote v več prostorov v hiši. To dosežemo z vgradnjo ventilatorskega sistema Multifuoco, ki omogoča skupno 16 metrov razvodov zraka v druge prostore in izpihuje topel zrak na višini tal, s tem pa zagotavlja enakomerno porazdelitev toplote po celem prostoru.

Tudi pri sevalni toploti je zaradi prekomerne količine proizvedene toplote nujno potrebna izdelava kaminske obloge z ustrezno akumulacijsko sposobnostjo. Ta lahko v minimalnih prostorskih okoliščinah veže maksimalno toploto in jo nato oddaja postopoma. Tako omogočimo večurno blago in zdravo oddajanje toplote, s tem pa preprečimo pregrevanje prostora, kjer stoji kamin.

Kot tretjo izmed možnosti, s katero rešimo problem prekomernega pregrevanja prostora, naj omenimo kamine z vgrajenim izmenjevalcem za ogrevanje vode sistema centralnega ogrevanja. V sodobnih hišah je vgradnja toplovodnega kaminskega vložka z ustrezno porazdelitvijo oddane toplote na vodni in toplozračni del skoraj nujna. Pri Kaminih Kočevar vam bodo predstavili kamine, ki omogočajo porazdelitev tudi do 80 odstotkov oddane toplote na vodni del. Tako lahko toploto shranjujete v zalogovniku in jo naknadno učinkovito porabljate za ogrevanje centralnega ogrevalnega sistema, zgolj 20 odstotkov neposredno oddane toplote v prostor pa omogoča prijetno klimo v bivalnem prostoru s kaminom.

Preden se odločite za kateri koli kamin, vam pri Kaminih Kočevar svetujemo in načrtujemo vsako podrobnost vašega kamina skupaj z vami. Naši svetovalci vam bodo v okviru individualnih danosti, vaših arhitektonskih zahtev in tehnične uresničljivosti pomagali izbrati najustreznejšo izvedbo vašega novega kamina.

Kako zakuriti kamin

Novost - predstavitev kamina Ruegg RII

Predstavitev masivnih peči Kamini Kočevar

Primer vgradnje kamina